GAM

GAM (Grup d'Ajuda Mutua)

El tema central d’aquest grup es la salut mental  y l’ayuda entre iguals. Sempre tenin en compte el rtespecte i la confidencialitat. Parlem de com superem els reptes diaris, com gestionem les emocions, com ocupem el temps, com aprofitem els recursos sanitaris que estan al nostre abast, etc.