Units ens superem

L’Associació Sociocultural Matissos es constituí al Febrer de l’any 2014, per un grup de persones amb un diagnòstic de malaltia mental i també per d’altres que no el tenen.

Aquesta Associació té com a finalitat treballar o representar qualsevol disciplina artística, ja que després de la nostra pròpia experiència, creiem que l’art és la millor eina per la inclusió, la integració, la lluita contra l’estigma i per la cohesió social. Alhora també és una eina que ens porta a desenvolupar una sèrie d’aptituds com ara la sociabilitat, la creativitat, la memòria, la concentració, i l’autoestima. Totes elles ens ajuden a cohesionar grups i col.lectius sovint marginats per la societat. Per altra banda el nostre objectiu és arribar al màxim de gent posible per tal de sensibilitzar la societat de que tots som iguals i de que tots tenim una oportunitat si trenquem les barreres que ens estigmatitzen per un motiu o per un altre.

Nosaltres sabem de primera ma que la malaltia mental ens impedeix portar una vida satisfactòria en èpoques de crisi, quan els símptomes són més aguts. Però quan s’estabilitza podem arribar a recuperar part de l’activitat que portàvem a la vida quotidiana. Per exemple podem expressar el que sentim, podem escriure, podem fer teatre, podem conviure amb altres persones, podem viatjar, podem cultivar-nos per omplir les inquietuds que tenim… També notem que al formar part d’un grup ens ajuda a agafar més seguretat a la vida, sobretot alhora de relacionar-nos tant dins com fora del grup.

Portem la malaltia com una motxilla, un pes, una càrrega difícil de portar de vegades. Però també és un gran aprenentatge de la vida, un repte per superar-nos cada dia